Kiedy potrzebne są uprawnienia budowlane?

Urządzenia budowlane wykorzystywane na placach budów muszą być obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Konieczna jest tutaj nie tylko umiejętność obsługi danej maszyny, ale również znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych?

brick-258938_1280

Pod pojęciem uprawnień budowlanych rozumie się różnego rodzaju uprawnienia – te przeznaczone dla inżynierów chcących pracować na budowach, między innymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, instalacyjnej i innych, ale również dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Skupmy się tutaj na tym drugim znaczeniu uprawnień budowlanych, które nadawane są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS).

Na jakie urządzenia potrzebne są uprawnienia?
Uprawnienia budowlane przeznaczone dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych pozwalają na pracę z szeregiem urządzeń. Zalicza się do nich między innymi następujące:

 • koparki jednonaczyniowe
 • koparko-ładowarki
 • ładowarki jednonaczyniowe
 • montażysta rusztowań
 • narzędzia udarowe ręczne
 • piły do ścinki drzew
 • przecinarki do nawierzchni dróg
 • spycharki
 • walce drogowe
 • wielozadaniowe nośniki osprzętów
 • wiertnice poziome
 • zagęszczarki i ubijaki wibracyjne

Osoby szukające zatrudnienia przy obsłudze wyżej wymienionych maszyn powinny odbyć wcześniejsze przeszkolenie, które uczy ich obsługi oraz zasad prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP. Kursy tego rodzaju dzielą się na dwie części – teoretyczną i praktyczną i pozwalają na uzyskanie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności dotyczących budowy, eksploatacji, informacji technicznych danego urządzenia.

Uprawnienia budowlane nadawane są zgodnie z wymogami określonymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS) oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263).

Gdzie zrobić uprawnienia budowlane?
W uzyskaniu uprawnień budowlanych pomagają firmy szkoleniowe zajmujące się prowadzeniem szkoleń przygotowujących kandydatów do przystąpienia do egzaminów. Aktualnie można korzystać z nich praktycznie na terenie całej Polski – adresy można znaleźć przez internet.

Jeżeli szukasz firmy szkoleniowej, która będzie mogła pomóc ci w uzyskaniu uprawnień budowlanych w Krakowie, wybierz Ośrodek Szkolenia LABOR. Z jego pełną ofertą można zapoznać się pod adresem: http://labor-krakow.pl/index.php/kursy-zawodowe/uprawnienia-budowlane.